0222 234 01 34 İstiklal Mah., Başan Sk., Atılgan İş Merkezi, No: 1/102 Odunpazarı /Eskişehir 08:30 – 19:30
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan ayarlardan biridir?

A ) Buji ayarı

B ) Debriyaj ayarı

C ) Platin ayarı

D ) Rölanti ayarı

Trafik polisinin, ışıklı trafik işaret cihazlarının, trafik işaret levhalarının ve yer işaretlerinin bir arada bulunması halinde bunlara uymadaki öncelik sırası nasıl olmalıdır?

A ) Trafik polisi, ışıklı işaret cihazı, işaret levhası ve yer işaretleri sırasına göre

B ) Işıklar, trafik polisi, işaret levhaları ve yer işaretleri sırasına göre

C ) İşaret levhaları, yer işaretleri trafik polisi ve ışıklı işaret cihazları sırasına göre

D ) Yer işaretleri, işaret levhalan, ışıklı cihazlar ve trafik polisi sırasına göre


Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yakıt tüketimini azaltmak

B ) Aracın fren mesafesini kısaltmak

C ) Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak

D ) Aracın daha çabuk hızlanmasını sağlamak

Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür?

A ) Fan müşirinin

B ) Termostatın

C ) Fan sigortasının

D ) Klima kompresörünün

Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur?

A ) Yakıt seviyesinin düşmesi

B ) Balata yüzeyinin kuru olması

C ) Lastik diş derinliklerinin azalması

D ) Motor yağı değişiminin geciktirilmesi

Alternatörün (şarj dinamosunun) görevi hangisidir?

A ) Mekanik enerjiyi, ısı enerjisine çevirmek

B ) Isı enerjisini, elektrik enerjisine çevirmek

C ) Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek

D ) Isı enerjisini, mekanik enerjiye çevirmek

Aşağıdakilerin hangisi en kısa mesafenin seçilmesi sağladığı faydalardan değildir?

A ) Enerji tasarrufu sağlanması

B ) Zaman tasarrufu sağlaması

C ) Can güvenliğinin sağlanması

D ) Çevrenin kirletilmemesi

Bir kazazedenin, ambulansa hangi şekilde bindirmesi doğrudur?

A ) Sedyeye oturtulmuş olarak

B ) Boyunluk takılmış ve sedyeye yatırılmış olarak

C ) Ambulansa kadar yürütülerek

D ) El ve ayaklarından tutularak

Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarındandır?

A ) Marş motoru

B ) Amortisör

C ) Rot

D ) Aks

Bayılan kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

A ) Temiz hava almasını sağlamak

B ) Temiz hava almasını sağlamak

C ) Soğuk içecekler içirmek

D ) Duyu organlarını dikkatlice uyarmak

Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir?

A ) Fren filtresi

B ) Yağ filtresi

C ) Antifriz filtresi

D ) Hidrolik filtresi

Vücudumuzun en küçük canlı birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Hücre

B ) Sistem

C ) Organ

D ) Doku

Aşağıdakilerden hangisi “kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?

A ) Koruma

B ) Bildirme

C ) Kurtarma

D ) Tedavi etme

Servis (ayak) frenine basıldığında aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A ) Ön tekerlekler durur

B ) Arka tekerlekler durur

C ) Ön ve arka tekerlekler birlikte durur

D ) Ön ve arka tekerlekler ayrı, ayrı durur

Akümülatörün kendiliğinden boşalmasının (deşarj olmasının) sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Akümülatörün üst kısmında pislikler birikmiştir

B ) Akümülatörün kutup başları gevşektir

C ) Akümülatörün kutup başları oksitlidir

D ) Akümülatörün kutup başları sıkıdır

Belediye sınırları içinde, karayolunu etkileyecek yapım çalışmaları için aşağıdakilerin hangisinden izin alınması gerekir?

A ) İl Trafik Komisyonundan

B ) Belediye Başkanlığından

C ) Defterdarlıktan

D ) Milli Eğitim Müdürlüğünden

Platin, meme yapmış ise ne yapılır?

A ) Kâğıtla temizlenir

B ) Zımpara ile temizlenir

C ) Gresle temizlenir

D ) Bezle temizlenir

Araçta, yakıt ikmali yapılırken aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Motor tam gazda çalıştırılır

B ) Motor yarım gazda çalıştırılır

C ) Motor stop edilir

D ) Motor rölantide çalıştırılır

Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın amaçlarından biridir?

A ) Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak

B ) Salgın hastalıkların yayılmasını önlemek

C ) İnsanların, hasta oldukları dönemi rahat geçirmelerini sağlamak

D ) Vücut sistemlerinin daha rahat çalışmasını sağlamak

Aşağıdaki hal ve hareketlerden hangisi bir trafik suçudur?

A ) Araç cinslerine göre tespit edilmiş hızların altında seyretmek

B ) Araçlara taşıma sınırı altında yük yüklemek

C ) Tehlikeli madde taşıyan araçlarla ağır araçları geçmek

D ) Araçların cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmek

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarındandır?

A ) Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek

B ) Kazazedenin durumunun kötüye gitmesini önlemek

C ) Kazazedelere uygulanacak ilaçları belirlemek

D ) Kaza bölgesinin çevresinde bulunan yerleşim yerlerini belirlemek

Beslenme sırasında soluk yolu tıkanan yetişkin bir kazazedeye uygun pozisyonda aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Ağızdan ağza suni solunum yapılır

B ) Karnına vurularak soluk yolu açılır

C ) Bel kısmına vurularak soluk yolu açılır

D ) Sırt kısmının ortasına vurularak soluk yolu açılır

Araçlarda kullanılan motorlar aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Dıştan yanmalı

B ) İçten ve dıştan yanmalı

C ) İçten yanmalı

D ) Alttan yanmalı

Trafiği aksatmadan ve tehlikeye düşürmeden nasıl şerit değiştirilir?

A ) Arkadan gelen araçların durumuna göre ani ve hızlı hareket ederek

B ) Girilecek şeridin boş olduğu görüldükten sonra işaret vererek

C ) Arkadan gelen araçları ikaz edip onları yavaşlatarak

D ) Arkadan gelen araç yoksa herhangi bir işaret vermeden manevraya başlayarak

Yanık yarası olan kazazedenin yarası üzerine hangisi uygulanır?

A ) Tentürdiyotlu pamukla kapatma

B ) Temiz soğuk ve ıslak sargı bezi ile örtme

C ) Diş macunu sürme

D ) Oksijenli su ile yıkama

Karayolu Trafik Güvenliği Yüksek Kurulu hangi sıklıkta toplanır?

A ) On beş günde bir

B ) Ayda bir

C ) İki ayda bir

D ) Yılda iki defa

Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?

A ) Eksi kutba bağlı olan kabloyu

B ) Artı kutba bağlı olan kabloyu

C ) Şarj kablosunu

D ) Marş kablosunu

Kanamalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Kanın rengi atardamar kanamalarında, toplardamar kanamalarında daha açık renktedir

B ) Üzerine şiddetle bastırmak her türlü kanamayı kontrol altına alır

C ) Turnike uygulaması karın içi kanamalarında güvenle uygulanabilecek bir yöntemdir

D ) Kanayan bölgenin kalp seviyesinin altına indirilmesi kanamayı azaltır

Motordaki çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

A ) Soğutma

B ) Yakıt

C ) Ateşleme

D ) Yağlama

Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde önceliğe sahiptir?

A ) Trafik zabıtası

B ) Trafik ışıkları

C ) Trafik işaretleri

D ) Yer işaretleri

Dört zamanlı bir motorda, sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?

A ) 4.zaman

B ) 3.zaman

C ) 2.zaman

D ) 1.zaman

Araç ilk yardım çantasında gerekli olan malzemelerin miktarı etkileyen aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Sürücünün isteği

B ) Aracın büyüklüğü

C ) Taşınan yolcu sayısı

D ) Aracın yeniliği

Gece güvenli sürüş için hangisi yapılmalıdır?

A ) Normal şartlarda farlar ile birlikte sis lambaları da yakılmalıdır

B ) Karşıdan gelen sürücünün gözünü rahatsız etmemek için kısa farlara geçilmelidir

C ) Yerleşim birimleri içinde sadece park ışıkları ile gidilmelidir.

D ) Plaka ve arka stop ışıkları yüklerle kapanmışsa kırmızı bez asılmalıdır.

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

A ) 15

B ) 20

C ) 25

D ) 30

Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Sadece park veya sis ışıkları yakılarak araç sürülmesi

B ) Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda sadece sis ışıklarının kullanılması

C ) Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması

D ) Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzağı gösteren ışıkların yakılması

Karayolları Trafik Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevi değildir?

A ) Sürücü kurslarını denetlemek

B ) Özel sürücü kursu açılmasına izin vermek

C ) Sürücü adaylarının sınavlarını yapmak

D ) Duran ve akan trafiği düzenlemek

Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçların yüklü veya yüksüz olarak azamı uzunlukları hakkında, aşağıdaki ölçülerden hangisi doğrudur?

A ) İki dingilli araçlarda 12 metredir

B ) Üç veya daha çok dingilli araçlarda 12 metredir

C ) Yarı römorklu araçlarda 12 metredir

D ) Bir römorklu araçlarda 12 metredir

Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa, uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?

A ) Topuktan dize

B ) Topuktan koltuk altına

C ) Topuktan kalçaya

D ) Dizden kalçaya

Akümülatörün bakımında aşağıdakilerden hangisine bakılır?

A ) Elemanlar içerisindeki alkol seviyesine

B ) Elemanlar içerisindeki antifriz seviyesine

C ) Plakaların temiz olup olmadığına

D ) Eleman kapak deliklerinin açık olup olmadığına


Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir. Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

A ) Yalnız 3

B ) 1 ve 2

C ) 2 ve 3

D ) 1, 2 ve 3

Kırmızı renkli tepe lambası aşağıdaki araçlardan hangilerinde bulunur?

A ) Koruyan ve korunan araçlarda

B ) Cankurtaran ve trafik hizmetlerine ait araçlardan

C ) İtfaiye ve sivil savunma hizmetlerine ait araçlarda

D ) Gabari ölçülerini aşan araçlarla bunlara eskortluk edenlerde

Kaza yeri acil yardım haberleşmesi yapılırken aşağıdakilerden hangisi ilk önce bildirilir?

A ) Otoların hasar durumu

B ) Yaralıların durum ve sayısı

C ) Ölülerin durumu ve sayısı

D ) Kazanın oluş şekli

26. Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangi ışıklar yakılmalıdır ?

A ) Yakını gösteren ışıklar

B ) Park ışıkları

C ) Acil uyarı ışıkları

D ) Dönüş ışıkları

Haritaların alt kenar çizgisi hangi yönü gösterir?

A ) Doğu

B ) Batı

C ) Kuzey,

D ) Güney

Kaygan zeminlerde araç kullanırken aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A ) Takip mesafesi arttırılmalı, ani fren veya hızlanmadan kaçınmalı.

B ) Mümkün olduğunca hızlı giderek yolun kaygan zemini bir an önce geçilmeli.

C ) Sadece el freni kullanılmalı

D ) Yol ortalanarak diğer araçların geçmesine izin verilmemeli.

İki dingilli motorlu araçlarda azami yüklü ağırlık kaç tondur?

A ) 16

B ) 20

C ) 25

D ) 18

Sağa ve sola dönüş manevralarında, aşağıdaki hareketlerden hangisi temel kuraldır?

A ) Sağa dönüşler geniş kavisle, sola dönüşler dar kavisle yapılır

B ) Sağa dönüşler dar kavisle, sola dönüşler geniş kavisle yapılır

C ) Sağa ve sola dönüşler, yol ve trafik durumuna göre geniş veya dar kavisle yapılır

D ) Sağa ve sola dönüşler, kavşağın kontrollü veya kontrolsüz olduğuna göre yapılır


Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A ) Kamyon garajını

B ) Kamyonun giremeyeceğini

C ) Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini

D ) Kamyon için azami hız sınırlaması olduğunu

Aracınız dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli olmadığı bir yerde bozulup kalırsa önüne ve arkasına koyacağınız kırmızı yansıtıcıyı veya kırmızı ışık veren cihazı araçtan en az kaç metreden görülecek şekilde koyarsınız?

A ) 50

B ) 100

C ) 125

D ) 150

Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

A ) 20

B ) 30

C ) 40

D ) 50
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?