0222 234 01 34 İstiklal Mah., Başan Sk., Atılgan İş Merkezi, No: 1/102 Odunpazarı /Eskişehir 08:30 – 19:30
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Karayolları Trafik Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevi değildir?

A ) Sürücü kurslarını denetlemek

B ) Özel sürücü kursu açılmasına izin vermek

C ) Sürücü adaylarının sınavlarını yapmak

D ) Duran ve akan trafiği düzenlemek

Aşağıdakilerden hangisi elektrik kazalarından korun- mak için alınacak tedbirlerden değildir?

A ) 65 volttan daha küçük gerilim kullanmak,

B ) İzolasyon trafosu (güvenlik trafosu) kullanmak.

C ) Elektrikle çalışan araç ve gereçlerin metal gövdelerini topraklamak.

D ) Yüksek gerilim kullanmak

Aşağıdakilerden hangisi şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan birisi değildir?

A ) Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sa- hip olmaları,

B ) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları,

C ) Büyük otobüs kullananlarının 24 yaşından gün almış olmaları,

D ) 68 yaşından gün almamış olmaları

Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarındandır?

A ) Sekman

B ) Diferansiyel kapağı

C ) Amortisör

D ) Jant

Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?

A )

B )

C )

D )


Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir. Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

A ) Yalnız 3

B ) 1 ve 2

C ) 2 ve 3

D ) 1, 2 ve 3

Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

A ) Yüzün kızarması

B ) Kaşların çatılması

C ) Yumrukların sıkılması

D ) Kontrollü davranılması

Hızlı bir şekilde bir su birikintisine girildiğinde, aracı lastiklerinin su yüzeyinde yüzmesi, yerle teması kaybet- mesi halinde doğru hareket tarzı hangisidir?

A ) Gazı keserek, direksiyonu düz tutmak

B ) Fren pedalına çok sert basılarak araç durdurmak

C ) Normal hız limitlerinin üstünde bir hızda aracı kullanmak

D ) Emniyet kemerini çözerek sürücüye hareket serbestisi sağlamak

Donmaya maruz kalan hastaya, aşağıdakilerden hangisi ilk yardım önlemi olarak uygulanır?

A ) Vücut sıcaklığı yavaşça yükseltilir

B ) Hemen uyutularak dinlenmesi sağlanır

C ) Alkol içilir.

D ) Vücuda sıcak ve hızlı masa] yapılır.

Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?

A ) Bencilliğin

B ) Beden dilinin

C ) İnatlaşmanın

D ) Tahammülsüzlüğün

Yaya ve okul geçitlerinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasak değildir?

A ) Duraklamak

B ) Durmak

C ) Park etmek

D ) Şerit değiştirmek

Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş es- nasında ne gibi sorunlarla karşılaşılır?

A ) Geçilecek aracın sürücüsünün ikaz edilerek, geçmek arzusunu bildirmek zorlaşır

B ) Yük arkaya doğru yüklendiğinden direksiyon hâkimiyeti zorlaşır ve yakıt sarfiyatı artar.

C ) Motorun soğutması aksak olur hareket artar.

D ) Karayolunun bozulmasına neden olur.

Bayılan kişiye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Kalp masajı yapılır

B ) Kalp masajı yapılır

C ) Duyu organları uyarılır

D ) Vücut sıcaklığı düşürülür

Benzinli havayı 1/15 oranında karıştıran yakıt sistemi elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yakıt pompası

B ) Hava filtresi

C ) Karbüratör

D ) Supaplar

Fren pedalına basılınca aracın hızı azalmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Fren sisteminde hava vardır

B ) Fren sisteminde su vardır

C ) Fren sisteminde yağ vardır

D ) Fren sisteminde asit vardır

Gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar

B ) Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez

C ) Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanabilirler

D ) Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanabilirler

Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişime örnektir?

A ) Bir öğretmenin öğrencisinin sorusunun yanıtını açıklaması

B ) Bir kamyon şoförünün dönmek için sağa sin- yal vermesi

C ) Bir müşterinin satıcıdan sattığı ürünle ilgili bil- gi alması

D ) Trafik polisinin ceza yazdığı sürücüye açıkla- ma yapması


Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakiler den hangisini yapması yanlıştır?

A ) Hızını azaltması

B ) Öndeki aracı geçmesi

C ) Takip mesafesini artırması

D ) Duraklama yapmaktan kaçınması

Bebeklerde yapay solunumun uygulanmasıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A ) İlk yardımcı ağzını, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirir.

B ) Bebeğin göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar, her biri 1 saniye süren 2 solunum verilir.

C ) Ağız içi gözle kontrol edilerek hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa çıkartılır.

D ) Bebeğin solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası kullanılarak 1 dakika süreyle kontrol edilir.

Araçta kaç adet üçgen reflektör bulunur?

A ) 1

B ) 2

C ) 3

D ) 4

Kazazedeyi araçtan çıkarırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey nedir?

A ) Dilini ısırmış olabileceği

B ) Eğer varsa ağzında bulunan takma dişlerin soluk borusunu tıkamış olabileceği

C ) Yumuşak bir zemine yatırılması gerektiği

D ) Omurganın kırık olabileceği

Turnike (sıkma bağı ile kan durdurma) bandı 20 dakikada bir, ne kadar süre ile gevşetilir?

A ) 5 - 10 saniye

B ) 5 - 10 dakika

C ) 5 - 10 dakika

D ) 3 - 5 dakika

Baş yaralanması sebebiyle bayıldıktan bir süre sonra kendine gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Hemen normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir

B ) Bir süre dinlendikten sonra faaliyetine izin verilir

C ) Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir

D ) En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda devletin görevleri nelerdir?

A ) İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda mevzuat çıkarmak.

B ) İşyerlerini yürürlükteki mevzuata göre denetlemek.

C ) İşyerlerinde işçilere işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi vermek.

D ) Hepsi

Olay yerinde ilk yardım önlemine ihtiyaç duyulmayan yanık çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kimyasal madde yanığı

B ) Güneş yanığı

C ) Sıcak su yanığı

D ) Kızgın katı cisimlerle olan yanmalar

Araç geçme ile ilgili aşağıdaki davranışlar hangi sıra ile izlenmelidir? 1- Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek 2- Sola dönüş lambası ile işaret vermek 3- Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek 4- Sağa dönüş lambası ile işaret vermek

A ) 1-2-3-4

B ) 2-1-3-4

C ) 2-3-1-4

D ) 1-4-3-2

I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

A ) I ve II.

B ) I ve III.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt yolu kenarıyla şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalanacağı kısma ne denir?

A ) Yaya yolu

B ) Banket

C ) Yaya geçidi

D ) Yaya şeridi

Aşağıdaki özelliklerden hangisi sürücü belgesi almaya engel değildir?

A ) Renk körü olmak

B ) Sara hastası olmak

C ) Fısıltıyı en az 5 metreden duymak

D ) Eklem hareketlerinde % 75’ten fazla kaybı olmak

Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

A ) Göğüs kemiği 4 cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması

B ) Kazazedeye 20 kalp masajı yaptıktan sonra suni solunuma geçilmesi

C ) Suni solunum yapmak için ilk yardımcının,kazazedenin ağzını kendi ağzının içine alacak şekilde yerleştirmesi

D ) Her 2 kurtarıcı nefesten sonra, havanın geriye çıkmasına izin vermeden tekrar suni solunum yapılması

Aşağıdakilerden hangisi güneş çarpmasının belirtilerindendir?

A ) Vücut sıcaklığında artış

B ) Vücut sıcaklığında düşüş

C ) Aşırı terleme

D ) Yüzde ve deride solukluk


Şekildeki 1 ve 2 nolu araçların bulundukları karayollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A ) Bağlantı yolu, Tali yol

B ) Anayol, Tali yol

C ) Bölünmüş karayolu, Bağlantı yolu

D ) İki yönlü karayolu, Tek yönlü karayolu

Motorlar, yakıt çeşitlerine göre nasıl sınıflandırılır?

A ) Dizel ve fueloilli

B ) Dizel, benzin ve LPG li

C ) Mazot ve fueloilli

D ) Gazyağı ve mazotlu

Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin bir parçasıdır?

A ) Distribütör

B ) Karbüratör

C ) Vantilatör

D ) Radyatör

Hangi durumlarda kazazedenin sedyesiz ve oturarak taşınmasında tehlike yoktur?

A ) Bacak kemiği kırıklarında

B ) Kalça kemiği kırıklarında

C ) Kaburga kemiği kırıklarında

D ) Omurga kemiği kırıklarında

Araç bakımının zamanında ve uygun şekil- de yapılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?

A ) Yakıt tasarrufuna

B ) Hız sınırlarının aşılmasına

C ) Yakıt tüketiminin artmasına

D ) Trafik yoğunluğunun azalmasına

Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların öğrencileriyle sadece gözetici ve hizmetlilerin taşınmasında kullanılan taşıta ne denir?

A ) Öğrenci taşıt

B ) Eğitim aracı

C ) Okul taşıtı

D ) Özel taşıt

Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarındandır?

A ) Diferansiyel

B ) Şaft

C ) Silindir kapağı

D ) Rot

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcunun biletini açık bilet haline getirebilmesi için, araç hareket etmeden ne kadar zaman önce müracaat etmesi gerekir?

A ) 4 saat

B ) 6 saat

C ) 8 saat

D ) 12 saat

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeli- ği’nin kapsamına girer?

A ) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.

B ) Ticari amaçla yapılan taşımalar.

C ) türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.

D ) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar.

Aşağıdakilerden hangisi, iç kanamalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A ) Yaşamsal bulgularının takip edilmemesi

B ) Ağızdan yiyecek ve içecek verilmemesi

C ) Soğuk suyla ıslatılmış çarşafla üzerinin örtülmesi

D ) Kazazedenin bilinci kapalıysa oturuş pozisyonu verilmesi

Kalp masajı uygulama bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Göğüs kemiğinin alt uç 1/3’lük kısmı

B ) Göğüs kemiğinin üst uç 1/3’lük kısmı

C ) Kaburganın sol alt kısmı

D ) Kaburganın sağ alt kısmı

Arızalı bir aracı çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Çekilen aracın boş, çeken aracın dolu olması

B ) Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması

C ) Çekilen aracın boş ağırlığının çeken aracın taşıma sınırından fazla olmaması

D ) Çekilen aracın dolu, çeken aracın boş olması

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?

A ) Huzursuzluk

B ) Baş dönmesi

C ) Dudak çevresinde morarma

D ) Ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk

Yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gön- derilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belirleyen belgeye ne denir?

A ) Sevk irsaliyesi

B ) Taşıma senedi

C ) Yetki belgesi

D ) Taşıt belgesi

Otobüs, kamyon ve çekicilerin karayolu üzerinde arızalanıp kalması veya uzun süreli bırakılması halinde, önüne ve arkasına ne gibi bir işaretleme gereci konulur?

A ) Normal hava şartlarında 150 metreden görülecek şekilde 50x150 cm ebadında kırmızı bez

B ) Normal hava şartlarında 150 metreden görülecek şekilde 50x150 cm ebadında beyaz bez

C ) Normal hava şartlarında 150 metreden görülecek şekilde 25x150 cm ebadında engel işareti

D ) Normal hava şartlarında 150 metreden görülecek şekilde sarı ışık

Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır. Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

A ) 50 - 10

B ) 100 - 20

C ) 150 - 30

D ) 200 - 40

Aracın direksiyon boşluğu artmış ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Direksiyon kutusu arızalıdır

B ) Direksiyon mili arızalıdır

C ) Direksiyon mahruti dişlisi arızalıdır

D ) Direksiyon istavroz dişlisi arızalıdır

Zorunlu bir durum olmadıkça aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A ) Park etmenin yasak olduğu yerlerde duraklama yapmak

B ) Duraklamanın yasak olduğu yerlerde durmak

C ) Eğimli yol kesimlerinde durmak, duraklamak ve park etmek

D ) Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürmek


Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A ) Gözlerinin iyi görmediği

B ) Hız kurallarına uymadığı

C ) Araç lastiklerinin eski olduğu

D ) Takip mesafesi kuralını ihlal ettiği
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?