0222 234 01 34 İstiklal Mah., Başan Sk., Atılgan İş Merkezi, No: 1/102 Odunpazarı /Eskişehir 08:30 – 19:30
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44


Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir. Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

A ) Yalnız 3

B ) 1 ve 2

C ) 2 ve 3

D ) 1, 2 ve 3

Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden karayolu yapısına aktarılan ağırlığa ne denir?

A ) Dingil ağırlığı

B ) Tasıma sınırı

C ) İstiap haddi

D ) Kapasite

Holger - Nielsen (sırttan bastırma - dirseklerden kaldırma) metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?

A ) Açık göğüs yaralanmalarında

B ) Ağız - burun çevresi kanamalı yaralanmalarında

C ) Omurga yaralanmalarında

D ) Kapalı göğüs yaralanmalarında


Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A ) Okul geçidine

B ) Yürüyüş yoluna

C ) Gençlik kampına

D ) Alt veya üst geçitlere

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?

A ) Garaj

B ) Durak

C ) Otopark

D ) Park yeri

Kendi kendine hareket gücü olmayan römork ve benzeri arızalı araçlar ile çekici tarafından çekilemeyecek durumda olan yarı römorklar, ne tür bir araçla çekilebilir?

A ) Daha güçlü çekicilerle

B ) Paletli iş makineleriyle

C ) Kurtarıcı araçlarla

D ) Tarım traktörleriyle

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda devletin görevleri nelerdir?

A ) İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda mevzuat çıkarmak.

B ) İşyerlerini yürürlükteki mevzuata göre denetlemek.

C ) İşyerlerinde işçilere işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi vermek.

D ) Hepsi

Omurga yarası almış olan kazazede hangi pozisyonda sevk edilir?

A ) Yan yatış

B ) Oturuş

C ) Sırt üstü düz yatış

D ) Yüz üstü yatış

Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür?

A ) Fan müşirinin

B ) Termostatın

C ) Fan sigortasının

D ) Klima kompresörünün

Aşağıdakilerden hangisi bir trafik kazası sonucu görülen şok belirtilerindendir?

A ) Vücut sıcaklığının yükselmesi

B ) Solunum sayısında azalma

C ) Nabız atımında sayı olarak azalma

D ) Vücut sıcaklığında, azalma

Akümülatörün voltajını 15.000 ile 25.000 volt arasında yükselten parça aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Marş motoru

B ) Alternatör

C ) Endüksiyon bobini

D ) Karbüratör

Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarındandır?

A ) Ayna dişlisi

B ) istavroz dişlisi

C ) Kavrama

D ) Karbüratör

Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’ na göre ti- cari belge niteliğinde değildir?

A ) Sevk irsaliyesi

B ) İrsaliyeli fatura

C ) Taşıma irsaliyesi

D ) Hisse senedi

Göğsünde açık yara olan kazazede hangi pozisyonda sevk edilir?

A ) Sırt üstü yatış

B ) Yüz üstü yatış

C ) Oturuş veya yarı oturuş

D ) Yan yatış

Trafik işaretlerinin standart, anlam nicelik ve nitelikleriyle diğer esasları, İçişleri Bakanlığı’nın görüşü alınarak aşağıdakilerden hangisi tarafından çıkarılacak yönetmelikle gösterilir?

A ) Adalet Bakanlığı

B ) Sağlık Bakanlığı

C ) Ulaştırma Bakanlığı

D ) Emniyet Genel Müdürlüğü

Aracın fazla yakıt yakmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerde hangisidir?

A ) Kavramanın kaçırması

B ) Diferansiyelin kaçırması

C ) Vites kutusunun kaçırması

D ) Şaftın kaçırması

Aşağıdakilerden hangisi güneş çarpmasına karşı alınan ilk yardım önlemlerindendir?

A ) Hastaya sıcak içecek verilir.

B ) Hastanın üstü örtülür.

C ) Hastaya sıcak duş yaptırılır.

D ) Hassas deri üzerine soğuk tatbik edilir.

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

A ) Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek

B ) Sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak

C ) Denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak

D ) Elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde hız limitlerini aşmak

Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda, nasıl zemine yatırılır?

A ) Yüzüstü, sert bir zemine

B ) Yüzüstü, yumuşak bir zemine

C ) Sırtüstü, sert bir zemine

D ) Sırtüstü, yumuşak bir zemine

Yükleme sırasında dikkat edilmesi gereken kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kasanın sol yanından taşmayacak, sağ yanından taşacak şekilde yüklemek

B ) Kasanın sol yanından 25cm taşacak şekilde yüklemek

C ) Kasanın sağ ve sol yanından taşmayacak şekilde yüklemek

D ) Sağ ve sol yandan en çok 15 cm taşacak şekilde yüklemek

Normal dinlenme pozisyonunda olan yetişkin bir insanın kalbinin atım sayısı (nabız) aşağıdakilerden hangisidir?

A ) 10 - 20

B ) 40 - 50

C ) 60 - 80

D ) 100 - 120

Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz bas- ton taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hare- ket etmelidir?

A ) Etkili şekilde korna çalmalıdır.

B ) Selektör yapıp, yayanın dikkatini çekmelidir.

C ) Durmalı, gerektiğinde yayaya yardımcı olmalıdır.

D ) Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmelidir

Yanık yarası olan bir kazazedenin yarası üzerine aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Diş macunu sürülür

B ) Yoğurt sürülür

C ) Salça sürülür

D ) Buz tatbik edilir

Kendiliğinden meydana gelen burun kanaması olan hastaya pozisyon verilir?

A ) Sırt üstü yatırılır

B ) Yüz üstü yatırılır

C ) Yan yatırılır

D ) Oturtulur

Devamlı olarak çizilmiş yol çizgisi neyi belirtir?

A ) Sağ şeritten gidilemeyeceğini

B ) Hiçbir sebeple durulamayacağını

C ) Öndeki araçların geçilemeyeceğini

D ) Sağ bankette durulamayacağını

Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanaması özelliklerindendir?

A ) Basınçla çok hızla akar

B ) Rengi açık kırmızıdır

C ) Rengi koyu kırmızıdır

D ) Normal sızıntı şeklinde akar

Araçların karayolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için, aynı dingile bağlı tekerleklerden karayoluna aktarılan ağırlığa ne denir?

A ) Taşıma sınırı

B ) Kapasite

C ) Azami dingil ağırlığı

D ) İstiap haddi

Artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının düşerek, çevresini tam olarak algılayamamasına ne denir?

A ) Algı

B ) Dikkat eksikliği

C ) Hız körlüğü

D ) Uyarıcı

Araçta sigortalardan biri atmış ise yerine ne tip sigorta takılır?

A ) Aynı büyüklükte sigorta

B ) Tel sarılmış sigorta

C ) Sigara kâğıdı sarılmış sigorta

D ) Aynı amperde sigorta

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır?

A ) 45

B ) 66

C ) 70

D ) 50

Taşıt egzozlarından çıkan karbon monoksit miktarı en fazla yüzde kaç olmalıdır?

A ) 4,5

B ) 7

C ) 10

D ) 20

Aşağıdakilerden hangisi kurşun kirliliğinin en önemli kaynağıdır?

A ) Konutlar

B ) Taşıtlar

C ) Endüstri tesisleri

D ) Teknik santraller

Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında,ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

A ) Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırtüstü yatırılması

B ) Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması

C ) Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 2 dakika süre ile kontrol edilmesi

D ) Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi

Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Alternatör kömürü kurum bağlamıştır

B ) Dinamo kolektörü kurum bağlamıştır

C ) Bujiler kurum bağlamıştır

D ) Konjektör kurum bağlamıştır

Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki di- ğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edin- ceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

A ) Korkutmak veya şaşırtmak

B ) Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak

C ) Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek

D ) Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek

Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?

A ) Eksantrik (kam) mili ayarı

B ) Krank mili ayarı

C ) Buji ayarı

D ) Piston pimi ayarı

Sigorta sözleşmesinin sigorta mevzuatında geçerli olan adı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Sigorta Poliçesi

B ) Satış Sözleşmesi

C ) Pazarlama Sözleşmesi

D ) Garanti Sözleşmesi

Yağ pompası hareketini hangi parçadan alır?

A ) Eksantrik (kam) mili

B ) Volan

C ) Supaplar

D ) Şaft

Çeken ve çekilen araçlarla ilgili kurallar açısından aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A ) Kurtarıcı olmayan araçlarla çekmek veya çektirmek

B ) Kamyon ile kamyoneti çekmek veya çektirmek

C ) Freni bozuk aracı çeki demiri ile bağlayıp çekmek

D ) Çeken ve çekilen araçta yük ve yolcu taşmak

Bozuk araçlar için host/hostes hangi işlemleri yapar?

A ) Arıza formu doldurur ve kaptana bildirir.

B ) Kendisi tamir eder.

C ) Araç muavini tamir eder.

D ) Yeni araç temin eder.

Araç ilk yardım çantasında TS. 4019’ a göre bulunması gereken malzemeler aşağıdakilerden hangileridir?

A ) Oksijenli su - yara merhemi.

B ) Yara tozu - Rivanol solüsyon.

C ) Hava yolu hortumu (Airway) - Suni solunum maskesi.

D ) Tentürdiyot - alkol

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre Tarım ve Köy işleri Bakanlığı’nın görevlerinden değildir?

A ) Lastik tekerlekli traktör ve iş makinesi sürücülerine sürücü belgesi vermek

B ) Köy yollarındaki kavşak, durak ve benzeri tesislerin projelerini onaylamak

C ) Köy yollarında trafik güvenliği açısından düzenlemeler yapmak

D ) Köy yollarında işaretlemeler yaparak tedbir almak

Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?

A ) Kırıklara yerinde müdahale etmesi

B ) Kazazedenin korku ve endişelerini gidermesi

C ) Kazazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması

D ) Kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması

Yanık yarası olan bir kazazedenin yarası üzerine olay yerinde aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?

A ) Temiz, soğuk ve ıslak sargı bezi ile yara yeri örtülür

B ) Yanık yara yeri tentürdiyotlu pamukla kapatılır

C ) Temiz, sıcak ve ıslak sargı bezi ile yara yeri örtülür

D ) Yanık yara yeri oksijenli su ile yıkanır

Vites değiştirirken aşağıdaki hareketlerden hangisi yapılır?

A ) Gaz pedalına basılır

B ) El freni çekilir

C ) Debriyaj (kavrama) pedalına basılır

D ) Frene basılır

Kontrolsüz kavşağa giren bir sürücü, sola dönüşe geçtiği sırada, geçiş hakkını kime vermek zorundadır?

A ) Arkadan gelen ve sağa dönmek isteyen araçlara

B ) Soldan gelen araçlara

C ) Arkadan gelen ve sola dönmek isteyen araçlara

D ) Karşıdan gelen ve emniyetle duramayacak kadar yaklaşmış araçlara

Bir minibüs ile bir kamyonun emniyet ile geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaması halinde aksine bir işaret yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

A ) Minibüs sürücüsü kamyona

B ) Sürücüler anlaşarak geçerler

C ) Kamyon sürücüsü minibüse

D ) Şeridi daralmış olan diğerine

Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

A ) Araçların tescil işlemlerini yapma

B ) Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek

C ) Kara yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak

D ) Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak

Öfkenin kontrol edilmesinde en önemli kriter nedir?

A ) Motivasyon

B ) Oto-kontrol

C ) Sempati duymak

D ) Bağırıp Çağırmak

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?

A ) Kanamanın sızıntı şeklinde olması

B ) Kanın koyu renkli ve küçük kabarcıklar şeklinde akması

C ) Açık renkli kanın kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması

D ) Kanamanın fışkırma olmadan akması ve kısa sürede durdurulabilmesi
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?