0222 234 01 34 İstiklal Mah., Başan Sk., Atılgan İş Merkezi, No: 1/102 Odunpazarı /Eskişehir 08:30 – 19:30
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

26. Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangi ışıklar yakılmalıdır ?

A ) Yakını gösteren ışıklar

B ) Park ışıkları

C ) Acil uyarı ışıkları

D ) Dönüş ışıkları

Karayolunun taşıt yolu kenarıyla gerçek veya tüzel kişilere ait mülkler arasında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısmına ne denir?

A ) Yaya yolu

B ) Banket

C ) Taşıt yolu

D ) Şerit

Aşağıdakilerden hangisi şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan birisi değildir?

A ) Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sa- hip olmaları,

B ) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları,

C ) Büyük otobüs kullananlarının 24 yaşından gün almış olmaları,

D ) 68 yaşından gün almamış olmaları

ABS fren sistemi, tekerleklerin frenleme sırasında kilitlenmesini önler. Buna göre ABS fren sistemi, frenleme sırasında aşağıdakilerden hangilerini azaltır? I- Aracın yol üzerinde kaymasını II- Trafik kazası riskini III- Direksiyon hâkimiyetini

A ) I – II

B ) I – III

C ) II – III

D ) I – II – III

Aşağıdakilerden hangisi Trafik Genel Eğitim planını hazırlayıp uygulamakla görevlidir?

A ) Ulaştırma Bakanlığı

B ) Tarım ve Köy işleri Bakanlığı

C ) Milli Eğitim Bakanlığı

D ) Yüksek Öğrenim Kurumu

Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt yolu kenarıyla şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalanacağı kısma ne denir?

A ) Yaya yolu

B ) Banket

C ) Yaya geçidi

D ) Yaya şeridi

Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir?

A ) Triger kayışının

B ) Volan dişlisinin

C ) Endüksiyon bobininin

D ) Marş dişlisinin

Trafik Sigortası hangi hallerde teminat dışına kalır?

A ) Şehir içi yollarda meydana gelen kazalarda

B ) Şehir dışı yollarda meydana gelen kazalarda

C ) Oto yarışlarında veya gösterilerde meydana gelen kazalarda

D ) Otoyollarda meydana gelen kazalarda

Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?

A ) Üçgen reflektör

B ) İlk yardım çantası

C ) Yangın söndürme cihazı

D ) Sarı ışıklı, dönerli uyarı lambası

Güvenli bir sürüş için lastik diş derinliği en az ne kadar olmalıdır?

A ) 1.4 mm

B ) 1.6 mm

C ) 2.6

D ) 3m

Motordaki aşınmaları hangi sistem önler?

A ) Soğutma

B ) Marş

C ) Yağlama

D ) Şarj

Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir, bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?

A ) Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir, hiçbir sebeple çizgilerin soluna geçilemez

B ) Yolu tek yönlü hale getirmiştir, ağır araçların sol tarafa geçmesi yasaktır

C ) Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir, öndeki araçları geçmek yasaktır

D ) Çizgi boyunca durma, duraklama ve park etme yasağı konmuş anlamındadır, bu yasağa uyulur

Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde - - - - yakılması mecburidir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A ) sis ışıklarının

B ) park ışıklarının

C ) yakını gösteren ışıkların

D ) uzağı gösteren ışıkların

Aşağıdaki kemik kırıklarının hangisinde atelle tespit uygulaması yapılmaz?

A ) Kalça

B ) Köprücük

C ) Önkol

D ) Kaburga

Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A ) Sorunlu bölgenin hareketsizleştirilmesinin sağlanması

B ) Kol ya da bacaktaki bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması

C ) Kırık kuşkulu bölge hareketsizleştirilmeden taşıma yapılması

D ) Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi

• Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir. • Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır. • Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?

A ) Kamu hizmeti taşıtı

B ) Okul taşıtı

C ) İtfaiye

D ) Çekici

Göğüs veya sırt bölgesinde bir açık yara görülürse ilk önce aşağıdakilerden hangisi yerine getirilir?

A ) Yara üzerine tentürdiyotlu pamuk kapatılır

B ) Yara, açıkta bırakılarak hastaneye sevk edilir

C ) Yara, temiz elle hemen kapatılarak göğüs boşluğuna hava girmesi engellenir

D ) Hiçbir şey yapmadan olay yerine hekimin gelmesi beklenir

Aşağıdakilerden hangisinde algının tanımı tam olarak verilmiştir?

A ) Kulağımızın bir sesi duyması

B ) Gözlerimizin yoldaki trafik tabelasını görmesi

C ) Duyu organları ile beynimize iletilen uyaranların anlam- landırılması

D ) Yoldaki kasisleri fark etmemiz

Araca eşya yükleme sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

A ) Yükleme süreci bittiğinde kasa kapaklarını kapatılır

B ) Kasa pimlerinin sağlamlığını kontrol edilir

C ) Yolda trafik denetimi varsa fazla yük alınmamalıdır

D ) Taşıma esnasında yükün veya eşyanın etrafa dağılmasını ve saçılmasını önlenir

Aşağıdakilerden hangisi çevreyi olumlu etki- ler?

A ) Kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması

B ) Araç egzozlarının delik ve hasarlı olması

C ) Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması

D ) Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması

Kaygan zeminlerde araç kullanırken aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A ) Takip mesafesi arttırılmalı, ani fren veya hızlanmadan kaçınmalı.

B ) Mümkün olduğunca hızlı giderek yolun kaygan zemini bir an önce geçilmeli.

C ) Sadece el freni kullanılmalı

D ) Yol ortalanarak diğer araçların geçmesine izin verilmemeli.

El freni çekik vaziyette unutulup yola devam edilirse aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

A ) Kam mili ısınır fren tutmaz

B ) Krank mili ısınır, fren tutmaz

C ) Fren sisteminin hidroliği azalır

D ) Kampanaları ısınır, fren tutmaz

Ağızdan ağza suni solunumda vereceğiniz hava basıncının yeterliliğini nasıl anlarız?

A ) Nabız sayısının artmasından

B ) Göğsünün yükselmesinden

C ) Kalp atım sayısının düşmesinden

D ) Kalp atış sayısının artmasından

Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?

A ) İş

B ) Egzoz

C ) Emme

D ) Sıkıştırma

Araç için gerekli elektriği üreten parça hangisidir?

A ) Marş motoru

B ) Diferansiyel

C ) Debriyaj

D ) Alternatör

Ön düzen ayarları bozuk olan bir araçta muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Arka lastikler ortadan aşınır

B ) Ön lastikler içten veya dıştan aşınır

C ) Direksiyon mili eğilir

D ) Direksiyon kovanı eğilir

Kazazedelerin araçtan çıkarılması esnasında yapılan yanlışlıkiar sonucu omuriliğin zedelenmesi durumunda ne olur?

A ) Vücudunun bir bölümünde felç meydana gelir

B ) Hazımsızlık meydana gelir

C ) Bulantı olur

D ) İç kanama meydana gelir

8. Katalitik konvektörler eksozdan çıkan zehirli gazlar üzerinde ne gibi etkiler yapar?

A ) Zehirli gazlar içerisindeki kurşun miktarını azaltır

B ) Yakıt içerisindeki pisliklerin dışarı atılmasını önler

C ) Zehirli gazların zehirleyici etkilerin azaltır

D ) Egzoz gazına kurşun ilave ederek zehirsiz hale getirir

Kaza yerinden kazazedenin sağlık kuruluşuna sevki ilk yardımın hangi aşamasıdır?

A ) Birinci

B ) İkinci

C ) Üçüncü

D ) Sonuncu

Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların öğrencileriyle sadece gözetici ve hizmetlilerin taşınmasında kullanılan taşıta ne denir?

A ) Öğrenci taşıt

B ) Eğitim aracı

C ) Okul taşıtı

D ) Özel taşıt

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde cezanın uygulanma şekli nasıl olur?

A ) Ceza aynı kalır.

B ) Ceza yarı oranında azaltılır.

C ) Ceza yarı oranında arttırılır.

D ) Ceza 1 kat oranında arttırılır.

Önünüzdeki aracı sollayıp geçerken, aşağıdakilerden hangisi hızınızı arttırmanıza sebep olur?

A ) Trafiği düzenleyen yetkililerin istemesi halinde

B ) Geçme kuralının mecbur kıldığı şartlarda

C ) Karşıdan gelen aracın bulunmaması halinde

D ) Arkadan gelen aracın bulunmaması halinde

Yurdumuzda Hızır Acil Servis hizmetlerinin telefon numarası aşağıdakilerden hangisidir?

A ) 118

B ) 121

C ) 155

D ) 112

Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

A ) Trafik kültüründe birbirini uyarma

B ) Kendini eleştirme

C ) Yardımlaşma

D ) İnatlaşma

Demir yolu (hemzemin) geçidinde aşağıdakilerden han- gisinin yapılması yasaktır?

A ) Hızın azaltılması

B ) Öndeki aracın geçilmesi

C ) Bariyer kapalı ise durulması

D ) Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi


Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

A ) Karterdeki yağ miktarını

B ) Depodaki yakıt miktarını

C ) Soğutma suyu sıcaklığını

D ) Radyatördeki su seviyesini

Kusturmada en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Parmakla dilin arka kısmını uyarmak.

B ) Tuzlu ayran içirmek.

C ) Hastanın sırtına vurmak.

D ) Hastanın karnına basınç uygulamak.

Haritalarda MAVİ renkle çizilmiş bilgiler aşağıdakiler- den hangileri için kullanılır?

A ) Yolları gösterir,

B ) Şehir merkezlerini gösterir

C ) Su ile ilgili detayları gösterir,

D ) Turistik yerleri gösterir

Taşıt yolunun dar olması ve trafiğin yoğun bulunması sebebiyle yavaş giden araç sürücüleri kendilerini geçmek isteyen araçların olması halinde nasıl davranmak zorundadırlar?

A ) Hızlarını arttırıp arkadan gelenlere engel olmamak

B ) Hemen yavaşlayıp oldukları yerde durmak

C ) Yolun dışına çıkıp arkadan gelenlere yol vermek

D ) Sağa yanaşmak, yavaşlamak gerekirse durmak

Bayılma ile şokun ilk yardımında her ikisinde de yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Vücut sıcaklığı düşürülür

B ) Kalp masalı uygulanır

C ) Suni solunum yaptırılır

D ) Şok pozisyonuna alınır

Turnike (sıkma bağı ile kan durdurma) bandı 20 dakikada bir, ne kadar süre ile gevşetilir?

A ) 5 - 10 saniye

B ) 5 - 10 dakika

C ) 5 - 10 dakika

D ) 3 - 5 dakika

1Sizi geçmek isteyen sürücülere karşı aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A ) Yolun sağına yanaşıp hızı azaltmak

B ) Çok şeritli yollarda şerit değiştirmemek

C ) Yolun sağına yanaşıp durmak

D ) Dönüş lambalarıyla geç işareti vermek

Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?

A ) Hurdaya ayrılması

B ) Teknik değişiklik yaptırılması

C ) Aracın yaralanmalı kazaya karışması

D ) Aracın teknik muayenesinin zamanında yaptırılmaması

Aracın lastikleri üzerinde bulunan rakamlar aşağıdakilerde hangisini belirtir?

A ) Lastiğin ısısını

B ) Lastiğin ebatlarını

C ) Lastiğin havasını

D ) Lastiğin yoğunluğunu

Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?

A ) 10

B ) 20

C ) 30

D ) 40

Araçta, motor yağının kontrolünü yaparken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

A ) Aracın ön tarafının kalkık olmasına

B ) Aracın arka tarafının kalkık olmasına

C ) Aracın düz zeminde olmasına

D ) Aracın yan tarafının eğik olmasına


Şekildeki 1 ve 2 nolu araçların bulundukları karayollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A ) Bağlantı yolu, Tali yol

B ) Anayol, Tali yol

C ) Bölünmüş karayolu, Bağlantı yolu

D ) İki yönlü karayolu, Tek yönlü karayolu

Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu belirtir?

A )

B )

C )

D )

Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış en çok iki römorktan oluşan taşıtlara ne denir?

A ) Özel amaçlı taşıt

B ) Taşıt katarı

C ) Kamp taşıtı

D ) Karavan

Taşıyıcı taşınması kararlaştırılan eşyanın tamamının yüklenmiş olmasa bile gönderenin isteği üzerine yola çıkmak zorundadır. Bu durumda taşımacının hak edişi nedir?

A ) Sözleşmede bahsedilen ücretin tamamını

B ) Doğan bekleme ücretini

C ) Eksik yükleme sebebi ile yapmak zorunda kaldığı giderleri

D ) Hepsi
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?